Pind-Mental

Web-sidens emner       Bestil her   

               

                                      Op

bulletHjernen
bulletOverblik  
bulletDaglig avislæsning
bulletMotivation
bulletHv-ord
bulletKreativitet
bulletHvornår begynde

Din hjerne er som en computer. Der er bare ikke skabt en computer, der er ligeså god til at tænke som DIN hjerne.

En computer kan programmeres til at foretage fantastiske beregninger og huskekunstner, men den skal programmeres til det hele. Jo dygtigere programmør, jo bedre programmer, og des mere kan vi bruge computeren til hvis vi forstår at udnytte dens muligheder vel at mærke. Din hjerne skal egentlig også programmeres. Men her er det dig selv, der er programmøren. Fra fødslen er du udstyret med en hjerne, der bærer præg af dine nedarvede gener. Men dermed er alt også sagt om dine begrænsninger. For fremover er det stort set kun dig selv, der sætter begrænsninger.

Din hjerne besidder nemlig utrolige ressourcer, der blot ligger og slumrer og venter på at blive aktiveret - hvis du selv vil.

Formentlig bruger vi kun nogle få procent af vor optimale hjernekapacitet, så der er noget at tage fat på. Kunsten bliver at finde nogle metoder, der gør det lettere for dig at udvide DINE muligheder. Gennem de sidste 25 år har jeg med stigende interesse beskæftiget mig med hjernen og dens måde at arbejde på. Hvordan koncentrationen forbedres, hvordan hukommelsen skærpes, hvordan tiden udnyttes mere effektivt, hvordan kommunikationen forbedres mellem mennesker, hvordan kreativitet og fantasi kan skabes,

Det er det, web--siten om dit effektive hoved handler om.

Selvfølgelig kan du gøre dig dine EGNE iagttagelser og studier gennem DINE næste 25 år, men hvorfor egentlig opfinde den dybe tallerken igen?

Stoffet er beregnet for elever i folkeskolen, gymnasiaster og HF-studerende, men den kan også med stor fordel anvendes ved alle de videregående uddannelser. Studievejledere kan formentlig også hente god inspiration.

Men egentlig kan bogen også bruges, hvis du blot er interesseret i at blive bedre til at bruge dit hoved, uden at der er en eksamen på trapperne.                    

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJERNEN

Vor hjerne er udstyret med milliarder af celler, og hele hjernemassen vejer lidt over 1 kg. Den er inddelt i 2 hjernehalvdele, der styrer alle vore funktioner. Den højre hjernehalvdel er ansvarlig for bevægelser og fornemmelser i venstre side af kroppen. Den venstre halvdel tager sig af højre side af kroppen. Sker der skade i den ene hjernehalvdel, kan effekten som f.eks. en lammelse ses i den modsatte side af kroppen. Men det er ikke kun mht. at styre bevægelser og registrere fornemmelser, at hjernen er opdelt.

Der er også lokaliseret forskellige egenskaber i de 2 halvdele. Den venstre hjernehalvdel er således vor logiske hjælper. Den analyserer, foretager beregninger med tal og sætter i rækkefølge, den er lineær, og den står for vore sproglige kundskaber.

Der har været en tilbøjelighed til at træne især elementerne i den venstre side, som også kan kaldes den videnskabelige del, medens den højre side er den kreative og kunstneriske.

De 2 hjernehalvdele kontrollerer på en måde hinanden, således at vi får en helhedsopfattelse.

At systemet fungerer autonomt kunne tyde på, at vi ikke selv er "herre" over det, men ved f.eks. mental træning kan vi lære at beherske nogle af disse funktioner til en vis grænse.

Bio-feed-back er en anden måde at gøre det på. Her kan man ved hjælp af elektroder på f.eks. pulsen, kontrollere om man hæver eller sænker pulsen - ved viljens magt.

De 2 hjernehalvdele og den nedre halvdel kan eller skal optrænes og udvikles mest muligt gennem stimulation og integration.

Og hele tiden kan grænserne for vor formåen flyttes - måske til det uendelige? - og det på trods af fremadskridende alder!                 

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERBLIK

Allerede nu er du nødt til at forlade teksten. For ellers forfalder du bare til din sædvanlige skavank: at læse fra enden til anden. Nej, nu skal du lave dig et overblik over  indholdet. OK, du ved, det er noget med kunsten at læse og studere og noget om personlig udvikling. Men slå op i indholdsfortegnelsen forrest i bogen for at finde ud af, hvilke oversigtsemner, der berøres på de mange sider.

Det er muligt, at du i forvejen har en viden på nogle af områderne. Prøv derfor at lave et resume for dig selv over dine aktuelle kundskaber, og hvad du måske savner at vide.

At få overblik er lidt som at lægge et puslespil. Hvad er opad og nedad på brikkerne, er der motiv eller farvelighed etc. Er der 1000 brikker, kan det godt tage sin tid, men jo mere systematisk du er, jo lettere og sjovere går det. Ved puslespillet vil du også ofte have et forbillede eller kendskab til motivet. Har du ikke det, bliver det i hvert fald en meget svær opgave.

Man kan også sammenligne et nyt læse-område med at være gået vild i skoven. Der er tilsyneladende ingen hoved eller hale i noget. Men forestil dig så, at du med en helikopter bliver ført henover området. Så kan du danne dig  et overblik, og derudfra kan du vende tilbage til skoven og finde de veje, der fører til dit mål.

Skal du skaffe dig en anden overblikssituation, kan du bruge Danmarkskortet som eksempel. Forestil dig på vej ned fra månen. Du får øje på jorden med dens forskellige kontinenter. Der ligger Europa, og du øjner Danmark lige nord for Tyskland. Forestil dig dernæst om bord i et fly fra Karup til København. Det er klart vejr, og på et tidspunkt kan du næsten overskue hele landet fra oven gennem det lille vindue ved din side. Det giver mere over blik end oppe fra månen.

I andre bøger kan du læse om det danske landbrug, industri, fisk, handel, eksport og import og et puslespil kan efterhånden tegne sig omkring forholdene i Danmark.

Var det de geografiske forhold i Frankrig, der var din udfordring, så må du først have de forskellige regioner på plads. Hvor ligger bjergene, hvor løber de store floder, og hvordan er byerne placeret? Interesserer du dig for vin, vil du finde ud af, hvor de større vindistrikter ligger, de enkelte landsbyer og nok engang kan du bevæge dig ind på den enkelte vinbonde. Og bliver du endnu mere interesseret, ja så har han måske flere vinmarker, og selvfølgelig er der forskel på vinene fra de forskellige årgange. Så der er masser at skulle holde styr på. 

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGLIG AVISLÆSNING

Egentlig skulle du være startet allerede i 3. klasse med mindst 2 daglige aviser. Så ville du blive dygtigere, mere videbegærlig og nysgerrig.

De største nyheder på forsiden, og derefter indenrigs- og udenrigsstoffet. Avisen har en holdning, der ofte er politisk farvet, og her kan man læse om redaktionens holdning i lederne. Men gå i dialog med oplysningerne. Er de mon rigtige, er der kildeangivelse med? Mener du det samme, som lederen udtaler?

På indenrigs- og udenrigssiderne står der omtalt mange forskellige lokaliteter. Hav et atlas i nærheden, derved får du større overblik over de emner, du læser om. Det bliver samtidig også lettere at huske stoffet, når det sættes i relation til noget konkret, som du måske ovenikøbet kender i forvejen.

Politik er der gerne en masse om. Fra Folketinget og måske de lokale politikere. Hvad står de forskellige partier for? Er der nogle, der arbejder sammen eller mod hinanden. Christiansborg har du i hvert fald set i fjernsynet, så det er med at danne sig billeder af, hvor tingene sker, når du læser om dem.         

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVATION

Når du går i gang med et fag, f.eks. engelsk eller fransk, kan der være mange motiver for dig. Fransk har du måske valgt, fordi din veninde skulle have det. Eller fordi din storebroder havde det fag. Eller din far mente, det ville være godt at kunne nogle sprog i det nye Europa. At du så fik skolens mest umulige lærer til netop det fag, ja det kan snart tage lysten fra dig.

OK, lige i øjeblikket læser du det, fordi du vil opnå nogle gode karakterer til eksamen, men også fordi du gerne vil have noget mere ud af de franske film, der kommer i fjernsynet, eller som du har mulighed for at se i biografen. Og du har måske planlagt at tage 14 dage på interrail næste sommer bl.a. gennem la France. Her er det rart at kunne folde sig ud på deres sprog og derved begå sig.

Eller en helt anden situation med en anden motivation.

Men det er nødvendigt for et godt resultat af dine studier, at du er engageret i dine fag. At du går op i dem med liv og  sjæl.

Lyder det svært og frelst?

OK, men du må til stadighed finde nogle positive sider i dine aktiviteter, ellers forbruges der for meget af din energi. Dine nye færdigheder medfører formentlig også bedre karakterer, der på denne vis bliver en mellemstation til, at du kan op- nå en meget større grad af frihed senere hen i livet. For du kan vælge mere kvalificeret med en god boglig viden. Og dine gode studievaner kan du altid bruge til at søge viden resten af livet.                     

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV-ORD

For at være mere aktiv og dermed mere bevidst om, hvad der foregår, når du læser eller hører et foredrag eller ser noget i fjernsynet, er det en god vane at stille spørgsmål til emnet.

Hvor mange kapitler indeholder denne web-site om emnet at bruge hovedet bedre ?

Hvad er overskrifterne til de enkelte kapitler?

Hvordan er overskriften til kapitlernes mindre afsnit.

Hvorledes er index opbygget?

Hvorhenne er litteraturlisten?

Hvorlænge tid vil du læse ad gangen?

Hvornår vil du vende til web-siten ?

Hvorom handler kapitlet om notat-teknik?

Hvorfra stammer ordet mind-map?

Hvem er forfatteren egentlig?

Hvorfor vil du overhovedet læse bogen?  (Hvorfor er dog et dårligt udtryk, fordi det ofte kan give anledning til blokeringer, hvor ens dårlige samvittighed bringer én i en forsvarsposition.)

Som du kan se, er der masser af spørgsmål at formulere blot ved at anvende nogle få standard spørgsmål. Du bliver med disse spørgsmål nødt til at forholde dig på en helt anden aktiv måde til stoffet. Du tænker nemlig, medens din hjerne tankes op. Du vil også finde ud af, at du skal bruge flere ressourcer på at få svar på dine spørgsmål. Måske skal du ty til andre kilder, men din engagerede måde at arbejde på, giver dig et betydeligt større udbytte af dine studier, og dit puslespil kommer til at hænge bedre sammen.

Det opnåede overblik med den større viden skal sidenhen komme dig til gode, så du skal nok få tiden tilbage. Det bliver blandt andet meget lettere at repetere, for du kan huske meget mere i dit oversigtssystem. Din arbejdsmetode blive på denne måde mere målrettet, for du læser jo for at få svar på DINE spørgsmål - selvom det skrevne selvfølgelig i første omgang er skrevet af en anden. Du vil meget hurtigt mærke en markant forbedring i din hukommelse ved at anvende denne metode.

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREATIVITET

De store opfindelser og kunstneriske nyskabelser opstår i kreative hjerner. Men kreativiteten kan ligeså godt være en del af DIN hverdag. Musiske mennesker er mennesker, der tør lege og være åbne for nye tilskyndelser. De tør forfølge utraditionelle tanker for at afprøve dem, og deres fantasi leger med masser af ideer.

Mangler selvtilliden, lyder det gængse svar overfor nye udfordringer: det kan jeg ikke - for det plejer jeg ikke. Men handsken skal tages op. Hvorfor skulle du netop ikke kunne gøre det? Det er et spørgsmål om at være tålmodig og tolerant over for sig selv, og så i øvrigt få sig selv prøvet af i nye sammenhænge.

Homo ludens skal supplere vor homo sapiens. Det legende menneske og det vidende menneske. Det er ikke 2 adskilte personer, for de skulle gerne integreres i det samme individ. Så det er en god ide at gøre noget andet end blot studere.

Og vær bare rolig.                      

Til TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORNÅR BEGYNDE

Uanset om du lige er startet på et skoleår - eller du skal til eksamen i morgen - så er svaret, at du skal begynde lige nu. Ved skoleårets start kan du kigge de mange forskellige nye bøger igennem. Er der nogle der handler om det samme, hvor mange sider skal læses i år, hvor stort et stof plejer der at blive eksamineret i?

Men så sandelig også noget om, hvordan du kan få glæde at netop disse fag sidenhen i livet.

Oldævl kan da umuligt bruges til noget, vil nogle måske synes ved første øjekast. Men den, der har set gamle romerske arenaer i sine ferier, vil allerede nikke genkendende til noget af bogens indhold. Og blot det ikke virke afskrækkende i starten , så er noget af løbet allerede kørt.

Det er en god ide flere gange i løbet af året at lave nye oversigter over de forskellige fag. Det behøver ikke at være særligt indgående, for jo flere gange stoffet genses, jo mindre forsvinder i glemselens grå skær.

Når eksamen nærmer sig, er det overladt til den enkelte at disponere sin tid. Frem med regnemaskinen og læg en slagplan for repetitionen. Og jo mere du har fået ud af dine forberedelser i årets løb, jo mere effektivt kan du udnytte din eksamenslæsning med det formål at opnå topkarakterer. Så lad være med at udskyde dine forberedelser lige til sidste

Selvfølgelig har man da lov til at være heldig uden at have gjort en særlig indsats. Desværre har heldet en tilbøjelighed til ikke at vare ved i det uendelige.

Så kom bare i gang lige nu.

Til TOP

 

                                                             Send e-mail  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted til                                                                                                  dr.robert@dadlnet.dk                                                      
    Sidste opdatering 06-01-2015                   Web-site er oprettet 15-01-2002